Värsked Eesti meistrid karates on meie kooli 10.a klassi õpilane Ragnar Audse (M U18 -76 kg kategoorias) ja 11.a klassi õpilane Tan Markus Ojala (M U18 -68 kg ja Male -67 kg kategooriates). Mõlemad poisid võistlesid kadettide-juuniorite tiimi kumites ja saavutasid meeskonnas samuti esikoha. Poisid treenivad Tallinna Spordikoolis ja SK Impactis.
 
Suurepärane töö!

15. oktoobril toimunud iseseisva õppimise päeval toimetasid 1.-8. klassid loovate ülesannete kallal.
Noorematel õpilastel tuli leida ja joonistada sügise märke, tehes seejuures erinevaid liikumisharjutusi, ning lugeda teksti ja koostada ümbrikusse küsimusi. 5-ndikud uurisid kapillaarsuse kohta ja katsetasid uusi teadmisi „ronivate“ värvidega, 6-ndikud aga muutusid pinnavormide skulptoriteks, kasutades selleks kõikvõimalikke vahendeid alates legodest, lõpetades plastiliiniga.
Koos arvutati ka puulehtede keskmisi laiusi, lahendati aktuaalsel teemal viktoriini, loeti liikumise kasulikkuse kohta, võisteldi sel alal Kahootis ning matkati oma koduümbruses, otsides erinevaid spordirajatisi. Kõige enam märgati teekonnal terviseradu, korvpalli- ja jalgpalliväljakuid.

7.-8. klassi õpilased rändasid reedesel iseseisva õppimise päeval 18. sajandisse ning viisid end kurssi viie erineva valdkonnaga.
Kirjanduses sai tutvuda „Gulliveri reisidega“, koostada ristsõna „Robinson Crusoe“ teemal või kirjutada juhuluulet meie pealinnast. Kuulata võis Bachi ja Mozarti muusikat ning koostada fotokollaaži 18. sajandi heliloojatest. Kunsti ja arhitektuuri stiilide kohta vaadati kokkuvõtlikku esitlust, pannes värsked teadmised Kahooti viktoriiniga proovile. Põhjalikult tutvuti ka 18. sajandi leiutiste ja meditsiiniga.

Reedel, 15. oktoobril 2021 toimub iseseisva õppimise päev, mis on sisustatud loovate õpitegevustega kodus.  Päeva eesmärk on kujundada ennastjuhtivat õppijat, kes saab hakkama erinevate õppevormide ja –viisidega (e-õpe, aktiiv- ja õuesõpe). Iseseisev õppimine arendab ajaplaneerimisoskust ja erinevate õpistrateegiate omandamist. 

Õpetajate koostöö tulemusena valmivad ülesanded, mis toetavad erinevate pädevuste (kultuuri- ja väärtus-, suhtlus-, enesemääratlus-, õpi- ja ettevõtlikkuspädevuse jne) arengut.   

  • 1.-8.klasside õpilastele kooli kodulehel antavad loovülesanded on lõimitud ja panevad nii individuaalselt proovile kui ka koostöiselt õppima.   
  • 9.-12.klasside õpilased täidavad tunniplaani alusel e-koolis antavaid ülesandeid.  

Kui õpilasel puudub kodus arvuti või interneti kasutusvõimalus, saab ülesandeid sooritada koolis kell 8.30–12.30.

Ülesanded palume lahendada hiljemalt reedel kella 16.00ks.

Loovust ja ettevõtlikkust! 

Tartu Ülikooli liikumislabori eestvedamisel on koolil alates reedest 15 tubli mängujuhti. Õpilased arutasid koolitusel, milline on hea mängujuht ja millised on mängudega seotud riskid, valmistasid ette ja katsetasid erinevaid mänge ning takistusradasid. Kõik osalejad said diplomi ja oma isikliku mängujuhi ideedekogumiku.

5.c klass osales Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekti Loodusmaa programmis "Elu jões". Arutati, kes elab jões, kes jõe kaldal ning kellele üldse jõge on vaja. Mängulise õppe ja praktilise tegevuse käigus uuriti kõike, mis seotud jõega – veeloomad ja -taimed, jõgi kui kooslus, vee liikumine jões, vee puhtuse olulisus.