SÖÖKLA NÄDALAMENÜÜD

19.-23. veebruar menüü, pikapäeva menüü

12.-16. veebruar menüüpikapäeva menüü

5- 9. veebruar menüüpikapäeva menüü

22.-26. jaanuar menüüpikapäeva menüü

15.-19. jaanuar menüüpikapäeva menüü

8.-12. jaanuar menüüpikapäeva menüü

 

Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele nr 61/1.09.2014 on Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide koolilõuna maksumus koos käibemaksuga 1.34 eurot päevas.

1.-12. klassi õpilased saavad koolitoidu tasuta.

Pikapäevarühma toiduraha veebruaris on 22,78 eurot (17 päeva eest).

Raha kanda üle hiljemalt 25. jaanuariks 2018. 

Lisaks vt üldinfo --> ülekannete näidised