Ajaloo ja kirjanduse tundides süvenesid 10. klassi õpilased õpetajate Ann Aruvee ja Dagmar Seljamäe juhatusel Vana-Kreeka jumalate eraellu ning uurisid, kuidas neid kummardati. Õppeaineid lõimides paigutati teadmised klassi seinale ja anti üksteisele suuline ülevaade.