10. juunil 2021. aastal toimus juubelihõnguline 4. klasside loodusainete päev, mida juba 5. korda korraldasid meie kooli loodusainete õpetajad.  

Õppepäev toimus kuues 20-minutilises töötoas, kus teemad olid järgmised: punase kapsa indikaator, ruumala määramine, krüptograafia, robootika, jäätmete sorteerimine ehk ringmajandus ning nähtamatu elu.  

Igal õppeaastal loovad õpetajad uusi töötubasid. Väga heaks praktikaks on kujunenud vanemate klasside õpilaste kaasamine õppepäeva läbiviimisesse, kus nii mõnigi õpilane juhendajana üllatas. Õpilased nautisid väiksemate juhendamist ja oma teadmiste edasi andmist. Samas said neljandikud tunda end tõeliste teadlastena, pannes selga laborikitli ja kätte kindad. 

Neljanda klassi õpilaste tagasisidest oli näha, et töötoad olid õpetlikud, arendavad, lõbusad ja elulised. Päeva kokkuvõtet tehes vaatasid vastu särasilmsed ja õnnelikud neljandikud, kellest mitmedki ootavad juba uute põnevate loodusainete õppimist. 

Aitäh, õpetajad Galina Sergejeva, Karoliina Tõnisson, Andra Savtšuk, Mari Uudelt, Helle Kiviselg, Katariina Valdre, Ago Kalberg, Vootele Hansen ja Esper Kaar. 

Järgmised neljandikud, pange end valmis.