Helle Kiviselg on karmi käe ja hea südamega klassijuhataja. 

7.c klassijuhataja Helle Kiviselg töötab koolis haridustehnoloogi, loodusainete õpetaja ning robootika ja nutiringide juhendajana. 

Tema õpilased kirjutavad: 

„Õpetaja Helle Kiviselg on tark inimene.“ 

7.c klassi juhatajana ja  loodusainete õpetajana suudab ta noored tööle panna selliselt, et nad ise õpetavad end õppima, püstitama eesmärke ja võtma vastutust.  

Ta pakub lastele isetegemise rõõmu, näiteks klassiõhtute organiseerimist, millega kaasneb ka vastutuse võtmise õppetund. 

Põnev ja köitev internetimaailm on noorte (kooli)elu lahutamatu osa. Kohati on uudsust ja põnevust aga nii palju, et selles ohutult orienteerumine ja enda jaoks vajaliku väljasõelumine käib noorele inimesele üle jõu. Siin on spetsialist ja klassijuhataja Helle neile parim abi ja tugi.  

„Kuigi ta õpetab meile aineid, mis on minu jaoks rasked, saan ma ikkagi tänu temale enam-vähem asjad selgeks (Enam-vähem sellepärast, et ma ei viitsi alati ise õppida smile).“ 

Ta usub kindlalt „käed külge“ õppemeetodisse: korraldab sageli õppekäike ja praktilisi töötube ning innustab õpilasi erinevates projektides osalema. Tänu oma kvalifikatsioonile, on arvutikasutus (väga mitmekesis vormis) tema tundides enesestmõistetav. 

„Õpetaja Hellel väga hea pingetaluvus, mis on väga hea, arvestades mitmendas klassis me oleme smile.“  

Õpetaja Helle on saavutanud usaldusliku suhte nii oma õpilaste kui lastevanematega, sest läheneb lastele individuaalselt ning nende eaga arvestavalt. 

Tema kolleegid kirjutavad: 

„Helle Kiviselg on suurepärane kolleeg, seda ka juhtkonna tasandil, kes pakub uusi ideid ja võtab vastutuse nende ellu rakendamise eest. Tema korraldatud IT-alastel sisekoolitustel oleme omandanud oskusi õppetundide mitmekesistamiseks, aga ka klassiga suhtlemiseks ja töötamiseks distantsõppe perioodidel, nii et see oleks õpilastele liitev ja põnev ning klassijuhatajale ja lapsevanemale abiks kontakti säilitamisel.“