1. Muutuva õpikäsituse jätkuv rakendamine, teadliku ja ennastjuhtiva õppija kujundamine kaasava ja edumeelse õpetaja juhendamisel.

2. Tulemuslikum osalemine aine- ja spordivõistlustel ning olümpiaadidel.

3. Tõhusa koostöö jätkamine huvigruppidega.

4. Tervisliku eluviisi edendamine, pöörates tähelepanu kolmele olulisele komponendile: emotsionaalne, vaimne ja füüsiline tervis.

5. Kooli dokumentatsiooni ajakohastamine.