2018/2019. õppeaasta tunniplaan (kehtib alates 06.05.2019)

2018/2019. õppeaasta tunniplaan (kehtib alates 05.03.2019)

Tundide ajad

  1. 8.00 - 8.45
  2. 8.55 - 9.40 (1.-2., 3.a, 3.b klassi söögivahetund)
  3. 9.55 - 10.40 (3.c, 4.-5. klassi söögivahetund)
  4. 11.00 - 11.45 (6.-8. klassi söögivahetund)
  5. 12.05 - 12.50 (9.-12. klassi söögivahetund)
  6. 13.10 - 13.55
  7. 14.05 - 14.50
  8. 15.00 - 15.45

Veerandite (1.-9. kl) ja kursuste (10.-12. kl) lõpukuupäevad 2018/2019. õppeaastal

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2018/2019. õppeaastal

2018/19. õppeaasta koolivaheajad

1) I vaheaeg 22. oktoober 2018. a kuni 28. oktoober 2018. a;
2) II vaheaeg 24. detsember 2018. a kuni 6. jaanuar 2019. a;
3) III vaheaeg 25. veebruar 2019.a kuni 3. märts 2019. a;
4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 22. aprill 2019. a kuni 28. aprill 2019. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 12. juuni 2019. a kuni 31. august 2019. a.

Õppetöö korraldus külma ilmaga