2017/2018. õppeaasta tunniplaan (kehtib alates 22. jaanuarist 2018) 

Tundide ajad

  1. 8.00 - 8.45
  2. 8.55 - 9.40 (1. - 2., 3.a, 3.b klassi söögivahetund)
  3. 9.55 - 10.40 (3.c, 4 - 5. klassi söögivahetund)
  4. 11.00 - 11.45 söögivahetund 6. - 9. klass
  5. 12.05 - 12.50 söögivahetund 10. - 12. klass
  6. 13.10 - 13.55
  7. 14.05 - 14.50
  8. 15.00 - 15.45

Veerandite (1.-9. kl) ja kursuste (10.-12. kl) lõpukuupäevad 2017/2018. õppeaastal

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2017/2018. õppeaastal

2017/18. õppeaasta koolivaheajad

1) I vaheaeg 21. oktoober 2017. a kuni 29. oktoober 2017. a;
2) II vaheaeg 23. detsember 2017. a kuni 7. jaanuar 2018. a;
3) III vaheaeg 24. veebruar 2018. a kuni 4. märts 2018. a;
4) IV vaheaeg 21. aprill 2018. a kuni 1. mai 2018. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 13. juuni 2018. a kuni 31. august 2018. a.

Õppetöö korraldus külma ilmaga