Õppenõukogu nr 1, 7. oktoober 2020

Päevakord:

1. Õppenõukogu sekretäri valimine
2. Õpilasele koduõppe rakendamine vanema taotlusel

Õppenõukogu nr 2,  24. november 2020 

1. Kooli arengukava läbiarutamine ja arvamuse avaldamine
2. Kooli kodukorra muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine

Õppenõukogu nr 3,  8. veebruar 2021

1. TJG õpilaste vastuvõtu ja tingimuste korra eelnõu läbiarutamine ja arvamuse avaldamine

Õppenõukogu nr 4,  juuni 2021

Päevakord:

1. Õpilaste üleviimine järgmisesse klassi
2. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine
3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga "Väga hea õppimise eest"
4. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga "Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines"

Õppenõukogu nr 5,  juuni 2021

Päevakord:

1. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine
2. Õpilaste tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel
3. Gümnaasiumi lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine
4. Õpilaste tunnustamine medaliga
5. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga "Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines"
6. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine (peale täiendava õppetöö sooritamist)
7. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine

Õppenõukogu nr 6, 31.08.2021

Päevakord:

1. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine (peale täiendava õppetöö sooritamist)
2. Esindaja nimetamine kooli hoolekogu koosseisu
3. Kooli üldtööplaani kinnitamine
4. Õppetöö tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale