Õppenõukogu nr 1, 07.11.2018

Päevakord:

1. Õppenõukogu sekretäri valimine
2. Õpilasele koduõppe rakendamine

Õppenõukogu nr 2, 10.06.2019

Päevakord:

1. Õpilaste üleviimine järgmisesse klassi
2. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine
3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga.
4. Õpilaste tunnustamine ainekiituskirjaga

Õppenõukogu nr 3, 20.06.2019

Päevakord:

1. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine
2. Õpilaste tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel
3. Gümnaasiumi lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine
4. Õpilaste tunnustamine medaliga
5. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“
6. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine (peale täiendava õppetöö sooritamist)
7. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine

Õppenõukogu nr 4, 30.08.2019

Päevakord:

1. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine (peale täiendava õppetöö sooritamist)
2. Esindaja nimetamine kooli hoolekogu koosseisu
3. Kooli üldtööplaani kinnitamine
4. Õppetöö tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale