Õppenõukogu nr 1

Päevakord:

1. Õppenõukogu sekretäri valimine
2. Kooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine
3. Kooli kodukorra muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine
4. Sisehindamise tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks

Õppenõukogu nr 2,  juuni 2020 

Päevakord:

1. Õpilaste üleviimine järgmisesse klassi
2. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine
3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga
4. Õpilaste tunnustamine ainekiituskirjaga

Õppenõukogu nr 3,  juuni 2020

Päevakord:

1. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine
2. Õpilaste tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel
3. Gümnaasiumi lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine
4. Õpilaste tunnustamine medaliga
5. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“
6. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine (peale täiendava õppetöö sooritamist)
7. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine

Õppenõukogu nr 4, 31.08.2020

Päevakord:

1. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine (peale täiendava õppetöö sooritamist)
2. Esindaja nimetamine kooli hoolekogu koosseisu
3. Kooli üldtööplaani kinnitamine
4. Õppetöö tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale