Klassijuhataja teema-aasta raames tõsteti maikuus esile 8.a klassijuhataja Karoliina Tõnisson, kes on avatud, täpne, vastutustundlik ja aktiivne. Ta arvestab iga oma õpilasega, olles raskustesse sattunule abiõpetaja või toetades ärakuulamisega. Karoliina hoiab oma klassi ühtsena, andes neile võimaluse olla ettevõtlik ja võtta vastutus üritusi organiseerides.
 
Karoliina jaoks on oluline, et iga noor saaks oma eluga hästi hakkama – kooli karjäärinõustajana suunab ta noori ennast analüüsima ja omandama toimetulekuoskusi. Tervisemeeskonna juhina suunab ta kõiki hoidma oma tervist, olles samas eeskujuks sportlikkuse ja tervislike eluviisidega.

Virtuaalnäituselt leiate meie kooli õpilaste tööd, kui kirjutate otsingusse Tallinna Järveotsa Gümnaasium.

Virtuaalnäitus asub aadressil https://virtuaalnaitus.ee/2021/show

Õpilasi juhendas õpetaja Irina Muraljova.

10. juunil 2021. aastal toimus juubelihõnguline 4. klasside loodusainete päev, mida juba 5. korda korraldasid meie kooli loodusainete õpetajad.  

Õppepäev toimus kuues 20-minutilises töötoas, kus teemad olid järgmised: punase kapsa indikaator, ruumala määramine, krüptograafia, robootika, jäätmete sorteerimine ehk ringmajandus ning nähtamatu elu.  

Igal õppeaastal loovad õpetajad uusi töötubasid. Väga heaks praktikaks on kujunenud vanemate klasside õpilaste kaasamine õppepäeva läbiviimisesse, kus nii mõnigi õpilane juhendajana üllatas. Õpilased nautisid väiksemate juhendamist ja oma teadmiste edasi andmist. Samas said neljandikud tunda end tõeliste teadlastena, pannes selga laborikitli ja kätte kindad. 

Neljanda klassi õpilaste tagasisidest oli näha, et töötoad olid õpetlikud, arendavad, lõbusad ja elulised. Päeva kokkuvõtet tehes vaatasid vastu särasilmsed ja õnnelikud neljandikud, kellest mitmedki ootavad juba uute põnevate loodusainete õppimist. 

Aitäh, õpetajad Galina Sergejeva, Karoliina Tõnisson, Andra Savtšuk, Mari Uudelt, Helle Kiviselg, Katariina Valdre, Ago Kalberg, Vootele Hansen ja Esper Kaar. 

Järgmised neljandikud, pange end valmis. 

Kolmapäeval, 9. juunil on spordipäev 1.-4. klassi õpilastele. 5.-8. ja 10.-11. klassi õpilastel on e-loovpäev.

Neljapäeval, 10. juunil on spordipäev 5.-8. ja 10.-11. klassi õpilastel. 4. klassidele toimub koolis loodusainete päev. 1.-3. klassi õpilastel on e-loovpäev. 

E-loovpäevade veebipõhised ülesanded leiab kodulehelt. 

Spordipäevade toimumise kellaajad täpsustab klassijuhataja.