Tallinna linn koostöös Eesti Keele Instituudi ja Tallinna munitsipaalkoolide eesti keele õpetajatega kutsub Tallinna koolinoori osa võtma Tallinna päeva raames toimuvast keeleteemaliste videoklippide võistlusest, mis on pühendatud digikultuuri aastale

Võistlustöid hinnatakse neljas vanuserühmas: 1.‒3. klass, 4.‒6. klass, 7.‒9. klass ja gümnaasium.

Žüriisse kuuluvad Balti Filmi- ja Meediakooli õppejõud, Eesti Keele Instituudi esindajad, Tallinna Linnavalitsuse meediaspetsialistid ja igas vanuserühmas ka üks õpilane.

Võidutöid näidatakse 14. mail Tallinna päeva etteütluse raames Alexela kontserdimajas.

Ootame rohket osavõttu!

Võistluse juhend asub siin.

29. jaanuaril 2020 toimus juba neljas 4. klasside looduainete päev, mida korraldasid meie kooli loodusainete õpetajad. Et päev kulgeks ladusalt ja viperusteta, siis algas eeltöö juba novembrikuus. Eelnevalt pandi paika rühma suurus ja toimuvate töötubade teemad. Toimus viis 20minutilist töötuba: laavalambi tegemine, ruumala määramine, põgenemistuba, jäätmete sorteerimine e. ringmajandus, robootika. Kõik õpilased said osaleda nendes töötubades. Klassid jagati rühmadeks ja iga rühm sai passi, kuhu pidi võtma kleepsu töötoas osalemise kohta ning andma tagasisidet. Vingerpussi mängisid robotid, kes keeldusid sellel päeval liikumast, kuid kohe oli olemas teine ülesanne lahendamiseks.

Igal aastal loome uusi töötubasid. Väga heaks praktikaks on kujunenud vanemate klasside õpilaste kaasamine töötubades. Nii mõnigi õpilane juhendajana üllatas ja sellist lähenemist võiks teistelgi aktiivõppepäevadel rakendada. Õpilased nautisid väiksemate juhendamist ja oma teadmiste edasi andmist. Samas said neljandikud tunda end tõeliste teadlastena, pannes selga laborikitli ja kätte kindad.

Neljanda klassi õpilaste tagasisidest oli näha, et enim nauditi laavalambi tegemist ja põgenemistuba. Kuid paljud kirjutasid ka seda, et said teada uusi asju ning see oli kõige ägedam koolipäev. Päeva kokkuvõtet tehes vaatasid auditooriumist vastu särasilmsed ja õnnelikud neljandikud, kes küsimuse peale „Kas tahate sellist päeva veel?“, hõiskasid üksmeelselt vastu „Jaa!“. Päev läks korda!

Aitäh, õpetajad Galina Sergejeva, Karoliina Tõnisson, Andra Savtšuk, Helle Kiviselg, Ago Kalberg, Vootele Hansen ja Esper Kaar.

Järgmisel aastal jälle ja seekord on väike juubel-viies kord.

Kolmapäeval, 29. jaanuaril 2020 toimusid Haabersti Vene Gümnaasiumis Haabersti koolide 3. klasside rahvastepalli meistrivõistlused.

Meie kooli õpilased saavutasid hinnalise II koha!

Võistkonda kuulusid järgmised õpilased: Mariann Bork, Marta Aisting, Bianca Remmelgas, Kertu Koppel, Helena Lüll, Kerli Tohver, Egor Nerkljudov, Art Vallikivi, Andre Pihelgas, Robert Poll, Martin Talvik, Trevor Mattias Tamm

Palju õnne!

Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi esindus (direktor Siret Paasmäe, haridustehnoloog Helle Kiviselg ja matemaatikaõpetaja Esper Kaar) külastas 22.‒25. jaanuaril Londonis toimuvat maailma suurimat haridusmessi BETT.

Messi missioon on kokku tuua inimesed, ideed, head praktikad ja tänapäevane tehnoloogia, et õpetajatel ja õppijatel oleksid parimad võimalused oma igapäevases õppetöös.

Lisaks BETTi külastamisele oli meie grupil võimalus tutvuda Suurbritannia kultuuri ning vaatamisväärsustega. Õpetaja Esperil avanes ka harukordne võimalus külastada BBCd, kus talle tegi väikese ringkäigu 30 aastat organisatsioonis töötanud ajakirjanik.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et meie kool liigub maailmaga samas suunas ja BETTi külastamise tulemusena saame veelgi intensiivsemalt rakendada kaasatoodud teadmisi ja ideid igapäevases õppetöös.

29. jaanuaril hingas kogu Järveotsa pere aktiivõppepäeva rütmis. Õpetajad olid omavahelise koostöö tulemusena mõelnud väga palju põnevaid teemasid ja tegevusi. Kõige muu hulgas toimusid liiklusteemalised viktoriinid ja lauamängud, tehti talviseid meisterdusi, tutvuti raamatukogutunnis lastekirjandusega, viidi end kurssi Eestimaa looduse ja loomadega, orienteerudes tahvlitega ja QR-koodide abil. Lisaks toimusid kaasahaaravad loodusainete töötoad (alates laavalambi tegemisest kuni ruumala mõõtmiseni), tegeleti loovkirjutamise teooria ja praktikaga, tuumafüüsika ja tuumapommide teemaga, uuriti kooli ümbrust, tehti esitlusi ja plakateid ning külastati ka Rahvusraamatukogu kahte teematundi. Väga paljud ülesanded toimusid rühmades, arendades seega üht väga olulist oskust – meeskonnatööd. Aitäh igale päeva õnnestumisse panustajale!

Kolmapäeval, 29. jaanuaril 2020 toimub koolis aktiivõppepäev. Aktiivõppepäeva eesmärk on toetada erinevate pädevuste, näiteks kultuuri- ja väärtus-, suhtlus-, enesemääratlus-, õpi- ja ettevõtlikkuspädevuse arengut. Aktiivõppepäev võimaldab rakendada muutuvat õpikäsitus ja väljuda nii-öelda tavalise tunni raamidest, tuues klassi ette uusi õpetajaid ning pannes koostööd tegema tavapärasest erinevaid rühmi. Aktiivõppepäev on tegus, huvitav ja loominguline päev, kus toimub õppimine mängu, rühmatöö, arutelude, väitluse, probleemide lahendamise ja muu kaudu. Soovime, et sellisel viisil õppimine kõnetaks ja inspireeriks! Nii õpilane kui ka õpetaja õpivad kõige paremini siis, kui nad on aktiivsed!

Aktiivõppepäev algab kell 8.55. Täpsemat infot annab klassijuhataja.