Seoses suurenenud viirusnakkustesse haigestumisega soovitame kõigil välisriigis viibinutel (sõltumata riigist) jääda kaheks nädalaks koju ja sooritada õppeülesandeid iseseisvalt eKooli vahendusel. Lisaks tuletame meelde, et lapsevanemal on kohustus teavitada klassijuhatajat reisile mineku plaanist.

Palun suhtuge kõikidesse haigustunnustesse tõsiselt!

Jälgige vastavate ametiasutuste teadaandeid ja soovitusi!

Lisainfo:

https://www.terviseamet.ee/et

https://www.hm.ee/et

Tuginedes Tallinna Haridusameti soovitusele seoses COVID-19 levikuga on Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi katsed 10. klassi edasi lükatud.

Täpsem info uue toimumisaja kohta ilmub esimesel võimalusel.

6. märtsil 2020, kui õpilased lahendasid e-õppepäeva ülesandeid, toimusid õpetajatele koolis digitöötoad. Nendes anti ülevaade Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis olemasolevatest tehnoloogiavahenditest ja -võimalustest.

Toimus neli töötuba: Lego Mindstrom EV3, BeeBot, Ozobot, Sphero robotite ning lisaks i3Lighthouse ja õppeprogrammi “Qwizdom Oktopus” tutvustamine. Õpetajad jagunesid kaheksasse gruppi ning igas ruumis oli korraga kaks gruppi, kes said teha lisaks vahenditega tutvumisele ka praktilisi harjutusi, pannes end õpilase rolli.

Päev oli aktiivne ja inforohke ning tagasiside positiivne.

Seoses kõrgenenud haigestumisriskiga viirusnakkustesse, tuletagem meelde kätepesu vajalikkust. See on Sinu odavaim tervisekindlustus!

Kui veetsite koolivaheaja välisriigis, kus on kõrgenenud haigestumine uut tüüpi koroonaviirusesse, siis jälgige kodus oma laste tervislikku seisundit ja soovitatavalt laske lastel 14 päeva õppida kodus. Tunnikirjeldused ja õppeülesanded on eKoolis.

Lapse puudumisest ja selle kestusest teavitage eKooli vahendusel klassijuhatajat.

Lisainfo:

https://www.terviseamet.ee/et

https://www.hm.ee/et

Enne Eesti Vabariigi aastapäeva, 20. veebruaril 2020 käis 4.b klassile rääkimas Eesti kaitseväest lapsevanem Avo Veske. Õpilased said läbi proovida rivitreeningut, uurida sõduri toidupaki sisu, panna kiiruse peale kokku katelokki ja kanda kanderaamiga, "vigastatud sõdurit". Ürituse lõpus toimus ka viktoriin kuuldu ja nähtu kohta.