Palume lapsevanematel kontrollida oma kontaktandmeid (telefon, e-post) eKoolis, kuna see on kooli ja pere vahelise suhtlemise kanal.

Leelo Tungal
...
Sündida võib sädemest
suure sooja algus.
Pimeduse südamest
koorub kirgas valgus.
...
 
Kui Sul valgust napib, võib-olla puudub Sul asjalik helkur?
Kooli jõulupuult võivad võtta kõik, kel vaja, kena kooli logoga helkuri.
HELKUR ON SINU ODAVAIM ELUKINDLUSTUS!

Eesti Terviserajad avalikustas üle-eestilise liikumisteemalise loovtööde konkursi „Hakkame liikuma“ võitjad – 50 kooli ja lasteaeda, kellele kingitakse Swedbanki toel siseterviserada.  

Loomulikult osales ka meie kool konkursil oma vahva videoga ning on samuti õnnelike siseterviseraja võitjate seas! 

Täname kõiki, kes andsid oma panuse video valmimisse.  

26. novembril 2020 tegid seitsmendikud soolataignast kooli ümbruse pinnamoest maketi ja märkisid sinna aarde oletatava leiukoha. Aaret läheme otsima järgmisel nädalal, kasutades drooni. Kui aare leitud, hakkame selle sisu uurima. Kõik need tegevused toimuvad LTT projekti "Avasta ja imesta" raames, mida viivad läbi TJG vahvad loodusainete õpetajad.

2020/2021. õppeaasta on Tallinnas kuulutatud klassijuhataja teema-aastaks, et tõsta senisest rohkem esile klassijuhataja ametit ning väärtustada tema rolli iga õppija arengu toetajana. 

Tallinna Haridusamet on silmapaistvate klassijuhatajate märkamiseks ja tunnustamiseks ellu kutsunud  kuu klassijuhataja konkursi, mille eesmärgiks on esile tõsta särasilmseid, pädevaid ja Tallinna haridusstrateegia põhiväärtusi kandvaid klassijuhatajaid. 

Kogu TJG koolipere saab tunnustada meie kooli silmapaistvaid klassijuhatajaid. 

Esita oma ettepanek siin: kuu parim klassijuhataja 

Vaata ka:Tallinna Haridusamet kutsub koole üles klassijuhatajaid tunnustama 

Koos saame tunnustada meie parimaid klassijuhataid, kes on 

Vastutustundlikud,  

Avatud,   

Uuendusmeelsed!

11. a käis e-õppekäigul TV3-s, kus Annely Adermann tutvustas tööd televisioonis ning Mihkel Raud rääkis inspiratsioonist ja muust huvitavast. Võimalik oli küsida küsimusi. Kõlama jäi mõte, et teletöö on huvitav ja väljakutseid pakkuv ning noored peaksid liikuma oma unistuste suunas.